Kurumsal Kimlik

Kurumsal Kimlik

Bir firmanın, kurumun, vakfın ya da bu tip başka oluşumların hem şirket içinde hem de şirket dışında duruşunu, davranışını, imajını temsil eden kavram, yani şirketin kimliğidir.

Özetle firmanızın, iç ve dış dünyadan görünen yüzünü biz tasarlayalım.